• De kwaliteit van onze mensen bepaald de kwaliteit van onze dienstverlening.

  • We beschikken over de vergunning van de AFM om wettelijke controles uit te voeren

Monitor in het Publieke belang

Geplaatst: 08-03-2016

Sinds 26 februari 2016 neemt Moens Accountancy B.V. deel aan de NBA Monitor “In het Publieke belang”.

Op 16 oktober 2015 heeft de NBA het rapport ‘In het Publiek belang: het kan echt beter!’ gepubliceerd. In het rapport worden hervormingsmaatregelen gepresenteerd die het vertrouwen in de kwaliteit van de sector beogen te verbeteren. Moens Accountancy B.V. realiseert zich dat deze maatregelen belangrijk zijn voor het herstel van het vertrouwen in de sector. De maatregelen dragen bij aan het verder creëren van een omgeving waarin kwaliteitsgericht handelen leidend is.

 

De maatregelen uit het rapport “In het Publieke belang” zullen in de loop van 2016/2017 geïmplementeerd worden.

 

Bekijk de NBA Monitor op: https://toekomst.nba.nl

 

« Nieuws overzicht